Maastohiihto

Maastohiihto on suomalaisille rakas talviliikunnan ja -urheilun muoto. Vaikka tämä talvi ei ole Etelä-Suomessa lajin harratusta suosinutkaan, matkustavat suomalaiset aktiivisesti pohjoisempiin maisemiin hiihtolatujen perässä. Tässä artikkelissa kerromme maastohiihdon eri hiihtotavoista, sekä hiihdossa tarvittavista varusteista ja varustehuollosta.

Hiihtotavat

Hiihtotyylejä on monia, mutta kaikille niistä on yhteistä pyrkimys käyttää hyväksi suksien liukua lumen päällä liikuttaessa. Tasamaalla ja erityisesti ylämäessä hiihdossa käytetään apuna sauvoja. Hiihtotapoja on yleisesti käytetyn luokittelun mukaan kaksi: perinteinen hiihtotapa ja vapaa hiihtotapa eli luistelu.

Perinteisessä hiihtotavassa suksilla edetään suoraan eteenpäin yleensä valmiiksi tehdyllä latu-uralla joko vuorohiihtona, joka muistuttaa kävelyä, tai tasatyöntönä, jossa sukset etenevät latu-uralla rinnakkain. Tasatyöntö voi olla myös yksipotkuista, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisen tasatyönnön jälkeen potkaistaan jalalla lisää vauhtia. Jyrkissä ylämäissä käytetään yleensä niin sanottua haarakäyntiä, jossa mäkeä edetään ylöspäin joko kävellen, tai juosten sukset v-asennossa. Lumikontaktissa sukset eivät liu’u, vaan ovat paikallaan.

Myös vapaassa hiihtotavassa on muutamia erilaisia tyylejä, joista suosituin luistelutyyli. Nimensä mukaisesti luisteluhiihto muistuttaa jäällä tapahtuvaa luistelua. Perinteiseen hiihtotapaan verrattuna luisteluhiihto on erittäin nopea etenemistapa. Perusluistelussa eli kuokassa kutakin tasatyöntöä kohden tulee kaksi potkua, ja vastaavassa yksipotkuisessa luistelussa jokaiselle potkulle tehdään sauvoilla tasatyöntö. Tämä tyyli on saanut nimensä Thomas Wassbergin mukaan, ja raskas tyyli vaatii paljon yläkropan voimaa. Luisteluhiihto voi tapahtua myös kokonaan ilman sauvojen apua, ja tätä sauvoitta luistelua käytetään yleensä loivissa alamäissä.

Varusteet ja huolto

Nykyään maastohiihto on välineurheilua, ja kilpatasolla sponsorisopimuksilla on suuri rooli urheilijoiden menestyksen kannalta. Siinä missä kilpaurheilijalla on kymmeniä suksipareja, pärjää harrastelija merkittävästi vähäisemmillä panostuksilla.

Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että maastohiihdon suksityypit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: perinteiseen hiihtoon tarkoitetut sukset, luistelutyylin sukset, sekä latujen ulkpuoliseen hiihtoon tarkoitetut sukset. Suksien pituuden ja profiilin lisäksi merkitystä on myös pohjan materiaalilla, mikä kannattaakin ottaa huomioon suksihankintoja tehdessä. Jos suksien voitelu ei ole lempipuuhaasi, voi niin sanottujen pitopohjasuksien hankkiminen olla järkevää.

Suksien pituus määrittyy hiihtäjän pituuden perusteella. Perinteisessä hiihtotyylissä sopiva suksien pituus on noin 15–20 cm enemmän kuin hiihtäjän oma pituus. Hiihtäjän paino puolestaan vaikuttaa siihen, miten jäykät sukset kannattaa valita. Myös hiihtäjän taitotaso vaikuttaa jäykkyyteen siten, että taitotasoltaan kehittyneempi hiihtäjä voi hiihtää jäykemmällä suksella kuin aloittelija. Luistelutyylin hiihdossa käytetyt sukset voivat olla hieman perinteistä hiihtoa lyhyemmät ja suksien suositeltu pituus on +5–15 cm hiihtäjän pituuteen verrattuna. Hiihtotyyli vaikuttaa jäykkyyteen siten, että perinteisessä hiihdossa käytetään luisteluhiihtoa jäykempiä suksia.

Suksien pituuden, profiilin ja jäykkyyden lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota monojen valintaan. Luisteluhiihtomonot ovat jäykempiä kuin perinteisen tyylin monot. Monon malliin vaikuttaa hiihtäjän jalan lesti. Erityisesti lapsille monoja valittaessa on hyvä muistaa, ettei monoihin tulisi jättää kasvunvaraa. Monojen lisäksi myös sopivan pituisten sauvojen valinta on tärkeää. Liian pitkillä sauvoilla hiihtotekniikan harjoittelu on vaikeaa, jopa mahdotonta.

Suksien voitelu ei ole niin monimutkaista kuin monet asiaan perehtymättömät uskovat. On tärkeää löytää itselle sopivat voitelutavat ja -tarvikkeet. Suksien voiteluun saa vinkkejä ja materiaaleja urheiluliikkeistä. Monet rakennustarvikeliikkeet, kuten byggmax, tarjoavat huoltopisteiden rakennusmateriaaleja kohtuulliseen hintaan. Voitelupiste on helppo pystyttää, eikä sen luomiseen tarvita monimutkaisia laitteita.